Onbeheerde nalatenschap: wat als niemand de erfenis opeist?

Registraties zijn gesloten

Doel van de vorming:

  • Kunnen nagaan of een nalatenschap aanvaard of verworpen werd door de nabestaanden

  • De procedure kunnen opstarten om een curator aan te stellen;

  • Weten in welke gevallen een nabestaande de schulden van de overledene wel of niet moet betalen (de juiste vragen kunnen stellen en het aan de nabestaanden kunnen uitleggen.). 

Vragen die aan bod komen:

  • Wat is een onbeheerde nalatenschap?

  • Hoe weet je of de erfenis aanvaard of verworpen werd door de erfgenamen?

  • Wat met de goederen van een overledene als niemand de erfenis aanvaardt?

  • Wat met de schulden van een overledene als niemand de erfenis aanvaardt?

  • Wat is de taak van de curator bij een onbeheerde nalatenschap?
     

Doelgroep:

Hulpverleners in de sociale sector

Praktijkjurist:

Eva Lewyllie

Steven Vandromme, 1e Substituut Procureur des Konings, Referentiemagistraat Burgerlijk Recht, Openbare Orde, Vreemdelingenzaken en IdentiteitsfraudePrijs:
50 euro

De prijs omvat de deelname aan de juridische vorming en de gebruikte documenten (powerpointpresentatie met nuttige links, schema's, modellen, enz.).

U krijgt na de vorming 1 maand gratis toegang tot onze website met juridische vragen en antwoorden.

De prijs van de vorming is vrijgesteld van btw (artikel 44§2 4° wetboek btw).

Opgelet! Als u zich uitschrijft voor de vorming, kunnen wij kosten aanrekenen. Meer info vindt u in onze algemene voorwaarden

Datum & Tijd
donderdag november 10, 2022
09:30 11:00 (Europe/Brussels)
Organisator

Helder Recht Vzw

+32 3 303 71 22
info@helderrecht.be
DELEN

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.